Politica Date Personale

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul accesării site-ului www.sechestru.ro

 

SECHESTRU-TOTAL® este un serviciu furnizat și coordonat de Cabinetul de avocat Emil George Ioani, cu sediul în București, sector 3, str. Brândușelor nr. 2-4, etaj 1, intrarea 3, biroul 2, înregistrat în Baroul București, cod fiscal 23491659, denumit în continuare „Proprietarul Site-ului”.

Deoarece serviciile juridice, financiare și de investigații trebuie, conform legii, să funcționeze separat, entitățile care furnizează serviciile nu reprezintă o asociere, o societate sau un grup de interes economic, ci entități juridice separate care lucrează împreună sub marca SECHESTRU-TOTAL® și sunt coordonate de Cabinetul de avocat Emil George Ioani pentru a asigura eficiența și înalta calitate a serviciilor.

Proprietarul Site-ului se angajează să protejeze integritatea, confidențialitatea și securitatea datelor personale. În acest sens, Proprietarul Site-ului prelucrează datele personale într-un mod care asigură un nivel de securitate adecvat, în conformitate cu principiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

Informațiile și documentele disponibile online pe acest website au scop de informare asupra serviciilor SECHESTRU-TOTAL® și de facilitare a accesului la resurse din domeniile de activitate relevante pentru serviciile SECHESTRU-TOTAL®

Proprietarul Site-ului asigură continuitatea funcționării prezentului website, cu sublinierea următoarelor aspecte în privinţa accesării:

  • este posibil ca unele date să fi fost create sau structurate în fișiere sau formate care pot prezenta erori din motive neimputabile Proprietarului Site-ului;
  • pot exista situații în care serviciile paginii de internet nu pot fi accesate de către utilizatori din motive tehnice sau erori de transmitere a datelor provocate de caracterul distinct al rețelelor web sau de incompatibilitățile legate de programul de navigare (browser de internet) al utilizatorului.

 

Proprietarul Site-ului este liber să modifice în orice mod conținutul site-ului fără nicio notificare prealabilă precum și să întrerupă oricând funcționarea site-ului ;

Date cu caracter personal reprezintă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă: o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea în orice mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

În cazul accesării conturilor din reţelele sociale utilizate de SECHESTRU-TOTAL® (Facebook,Twitter, Instagram și Youtube) este necesară utilizarea conturilor  dumneavoastră aferente rețelelor menționate; dat fiind că veți fi redirecționat de către programul de navigare utilizat către website-urile respective.

În contextul desfășurării activității curente, Proprietarul Site-ului poate prelucra următoarele date cu caracter personal, după caz: nume și prenume, sex, telefon/fax, adresă de domiciliu/reședință/de corespondență, informații medicale, cazier penal și fiscal, e-mail, profesie, loc de muncă, adresă IP, informații referitoare la conturi bancare și investiții financiare, fotografie, educație, afiliere la organizații profesionale, informații privind participațiile în societăți sau alte forme de asociere, informații existente în bazele de date ale autorităților din România sau din alte țări etc.

În contextul utilizării site-ului, Proprietarul Site-ului poate prelucra doar acele date pe care dumneavoastră le furnizați sau sunt furnizate în mod automat prin conectarea la site ( de ex. IP-ul dumneavoastră);

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale precum și pentru a proteja datele cu caracter personal prelucrate, Proprietarul Site-ului utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate.

Drepturile persoanelor vizate sunt cele prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor anterior enunțate, vă puteți adresa Proprietarului Site-ului cu o cerere scrisă, datată și semnată; cererea poate fi expediată către adresa de e-mail contact@sechestru.ro sau la următoarea adresă de corespondență: Str. Brândușelor nr. 2-4, sector 3, București. Răspunsul la solicitarea dumneavoastră va fi formulat în condițiile și în termenele prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul accesării site-ului www.sechestru.ro poate suferi modificări sau actualizări ocazionale. Vă recomandăm să o verificați la fiecare utilizare a website-ului, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate noile prevederi.