Administratorul sechestru – un personaj cheie în gestionarea bunurilor sechestrate sau executate silit

Administratorul sechestru – un personaj cheie în gestionarea bunurilor sechestrate sau executate silit

Administratorul sechestru este persoana care reprezintă creditorul în vederea protejării și gestionării eficiente a bunurilor sechestrate sau executate silit.

După începerea executării silite sau instituirea unui sechestru, debitorii încearcă deseori să sustragă din bunurile care se cuvin creditorului sau le exploatează necorespunzător, scăzându-le astfel valoarea. Implicit, se diminuează și sumele care ajung la creditor din valorificarea acestor active.

Pentru a preveni o asemenea situație păgubitoare, creditorul are posibilitatea de a solicita executorului judecătoresc sau instanței numirea unui administrator sechestru , care va supraveghea și administra bunurile care fac obiectul executării silite sau sechestrului.

Administratorul sechestru poate gestiona orice tip de active inclusiv terenuri agricole, clădiri de birouri sau rezidențiale, instalații industriale, unități de producție și hoteluri. De asemenea, administratorul sechestru, dacă deține spațiile securizate necesare, poate depozita bunuri mobile, inclusiv opere de artă, pietre și metale prețioase. În activitatea sa, administratorul judiciar poate efectua toate demersurile necesare pentru exploatarea și conservarea acestor active în interesul creditorului, inclusiv culegerea și depozitarea recoltelor, însămânțarea terenurilor, colectarea chiriilor și arenzilor unui imobil, efectuarea de reparații necesare, evacuarea celor care ocupă fără drept un imobil, plata impozitelor, precum și orice alte demersuri necesare pentru buna administrare a activelor sechestrate sau executate silit.

Remunerația administratorului sechestru este stabilită de către executorul judecătoresc (în cazul executării silite) dau de către instanță (în cazul sechestrului judiciar). Pentru îndeplinirea obligațiilor sale administratorul sechestru este răspunzător față de creditor, care are și dreptul de a-i da indicații, asigurându-se astfel un grad cât mai mare de recuperare a creanțelor.

SECHESTRU-TOTAL oferă servicii complete de administrator sechestru combinând cunoștințele privind gestionarea executărilor silite și a sechestrelor cu experiența în gestionarea activelor. Serviciile sunt furnizate prin personalul propriu sau prin colaborări cu parteneri atent selecționați pentru prestarea de servicii profesioniste în domenii de înaltă specializare. Pentru orice informații privind desemnarea SECHESTRU­-TOTAL ca administrator sechestru vă rugăm să ne contactați la contact@sechestru.ro sau la tel. 0744606201.

Foto: Victor Garcia pe Unsplash