Resurse

Sinteză: Transpunerea rapidă a Directivei UE 2019/1023 poate oferi societăților în dificultate, dar care au o posibilitate reală de a-și reorganiza activitatea, cadrul necesar pentru a se restructura fără a pierde controlul asupra afacerii și fără a intra în insolvență. Insuficiența cadrului legal actual Pentru ca economia...

Ambarcațiunile de agrement fac deseori obiectul operațiunilor de sechestrare sau executare silită, fie pentru că sunt ipotecate pentru garantarea unor credite, fie pentru că sunt achiziționate printr-un credit pe care debitorul nu îl mai achită. Dată fiind mobilitatea lor și valoarea ridicată, este esențial ca...

Administratorul sechestru este persoana care reprezintă creditorul în vederea protejării și gestionării eficiente a bunurilor sechestrate sau executate silit. După începerea executării silite sau instituirea unui sechestru, debitorii încearcă deseori să sustragă din bunurile care se cuvin creditorului sau le exploatează necorespunzător, scăzându-le astfel valoarea. Implicit,...

Legislația Uniunii Europene conține reguli menite să îngreuneze ascunderea activelor și conturilor bancare, dar anumite breșe în legislație permit persoanelor fizice cu averi mari și societăților să își ascundă veniturile de recuperatorii de creanțe și active. Schimbul de informații între state este esențial pentru a preveni...