Ipotecarea și sechestrarea ambarcațiunilor de agrement – despre asigurarea opozabilității

Ipotecarea și sechestrarea ambarcațiunilor de agrement – despre asigurarea opozabilității

Ambarcațiunile de agrement fac deseori obiectul operațiunilor de sechestrare sau executare silită, fie pentru că sunt ipotecate pentru garantarea unor credite, fie pentru că sunt achiziționate printr-un credit pe care debitorul nu îl mai achită. Dată fiind mobilitatea lor și valoarea ridicată, este esențial ca instituirea garanțiilor și sechestrarea ambarcațiunilor de agrement să fie făcute în mod corect, asigurându-se astfel o valorificare eficientă. O înscriere eronată, care nu asigură opozabilitatea față de terți permite altor creditori sau dobânditori ai ambarcațiunii să ignore garanția / sechestrul, prejudiciind astfel creditorul garantat.

În rândurile care urmează, ne vom limita la o prezentare a aspectelor procedurale care trebuie observate în aceste situații pentru a asigura opozabilitatea garanției și a sechestrului. Pentru informații despre condițiile de instituire a garanțiilor sau cele mai eficiente modalități de sechestrare a ambarcațiunilor de agrement, vă rugăm să ne contactați la contact@sechestru.ro

Ambarcațiunile de agrement sunt considerate de Legea română o subcategorie a navelor, celelalte subcategorii fiind navele maritime și de navigație interioară, instalațiile plutitoare (macarale plutitoare, drage etc.) și construcțiile plutitoare (platforme de foraj, docuri plutitoare etc.). O ambarcațiune de agrement este definită ca orice ambarcațiune, indiferent de tip și de modul de propulsie, care are lungimea corpului  intre 2,5 m si  24 m și care este destinată să fie utilizată în scopuri sportive și recreative, inclusiv ambarcațiunile de tip jet-ski.

Din punct de vedere al înregistrării, ambarcațiunile de agrement se împart în două categorii, respectiv: ambarcațiuni de agrement care se înmatriculează și ambarcațiuni de agrement care se înscriu în registrul de evidență. Această împărțire este importantă deoarece fiecare dintre cele doua categorii are propriul registru: „Registrul matricol al ambarcațiunilor de agrement” și „Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement”. Toate sarcinile, garanțiile și sechestrele trebuie înscrise în registrul în care este înscrisă ambarcațiunea, pentru a asigura opozabilitatea acestor sarcini față de terți. Înscrierea necorespunzătoare sau incompletă poate duce la ineficiența sechestrului sau a garanției constituit/ă asupra ambarcațiunii.

Dat fiind că procedurile de înscriere a garanțiilor și sechestrelor sunt similare, vom trata in continuare cele două categorii de ambarcațiuni în mod unitar, denumind generic „Registrul ambarcațiunii” atât Registrul matricol al ambarcațiunilor de agrement cât și Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement.

Spre deosebire de dreptul comun, conform căruia garanțiile asupra bunurilor mobile sunt opozabile terților prin înscrierea în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, iar privilegiile sunt opozabile chiar fără efectuarea formalităților de publicitate, în cazul ambarcațiunilor de agrement toate sarcinile (ipotecă, privilegiu, gaj, sechestru etc) trebuie înscrise în Registrul ambarcațiunii pentru a fi opozabile terților. Deși din prevederile legale rezultă că înscrierea în Registrul ambarcațiunii este suficientă din punct de vedere legal pentru a asigura opozabilitatea, recomandăm întotdeauna și înscrierea în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

Înscrierea  garanțiilor reale asupra ambarcațiunilor de agrement se face la solicitarea persoanelor juridice sau fizice titulare ale acestor drepturi, în Registrul ambarcațiunii, prin depunerea la căpitănia portului /oficiul de căpitănie a unui aviz de garanție, în forma agreată de Autoritatea Navală Română, semnat de părțile contractante, la care se va anexa documentul aferent operațiunii solicitate.

În cazul instituirii unui sechestru, după încheierea procesului-verbal de aplicare a sechestrului, acesta va fi depus de către executorul judecătoresc la căpitănia portului / oficiul de căpitănie. La solicitarea executorului, căpitănia portului / oficiul de căpitănie va înscrie procesul-verbal de instituire a sechestrului în Registrul ambarcațiunii. Pe durata de timp in care ambarcațiunea de agrement are înscris un sechestru, căpitănia portului / oficiul de căpitănie nu are dreptul să efectueze nicio transcriere a constituirii, transmiterii sau stingerii de drepturi reale, garanții reale și/sau alte asemenea sarcini în Registrul ambarcațiunii.

Înscrierile de mai sus se fac în secțiunea „Ambarcațiuni  de  agrement  în proprietate” a Registrului ambarcațiunii, unde sunt înregistrate ambarcațiunile în baza unui titlu de proprietate. Dacă ambarcațiunea de agrement este în leasing sau închiriată, în secțiunea „Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate” din Registrul ambarcațiunii, nu se înscriu drepturi reale și garanții reale, sechestre ori alte asemenea sarcini. Excepție fac drepturile reale, garanțiile reale și alte asemenea sarcini asupra ambarcațiunilor de agrement înscrise de autoritatea competentă din statul de pavilion deținut anterior.

Radierea sarcinilor și sechestrelor se face într-un mod simetric înscrierii. Astfel, radierea transcrierii contractelor și/sau a garanțiilor reale se efectuează în baza avizului de stingere semnat de către părți, în forma agreată de Autoritatea Navală Română, la care se va anexa documentul aferent operațiunii solicitate. Radierea sechestrului se face în baza notificării executorului. În toate cazurile (contracte, garanții, sechestru) radierea se poate face și în baza unei hotărâri judecătorești definitive, care trebuie depusă în copie legalizată la căpitănia portului / oficiul de căpitănie.

În cazul în care ambarcațiunea de agrement este înstrăinată în cursul unei proceduri de insolvență sau faliment, radierea transcrierilor cu privire la contracte de închiriere, garanții reale, sechestre și alte asemenea sarcini se va efectua la cererea persoanelor interesate, în baza procesului-verbal de adjudecare.

Pentru informații suplimentare despre acest subiect sau pentru informații privind urmărirea și sechestrarea altor tipuri de nave, vă rugăm să ne contactați la contact@sechestru.ro