Tarife

  • Tarife pentru serviciile de recuperare a creanțelor comerciale

Tarifele noastre sunt foarte competitive și se calculează în funcție de data scadenței creanței și suma recuperată de client, după cum urmează:

Creanțe scadente de mai puțin de 6 luni – 8,5 % din suma recuperată

Creanțe scadente de peste 6 luni dar mai puțin de 1 an – 12 % din suma recuperată

Creanțe scadente de peste un an dar mai puțin de doi ani – 18% din suma recuperată

Creanțe scadente de peste doi ani dar mai puțin de trei ani – 25 % din suma recuperată

Creanțe scadente de 3 ani sau mai mult – 35 % din suma recuperată

Pentru proceduri împotriva debitorilor din afara României se percepe un onorariu suplimentar de 5 % din suma recuperată.

Pentru creanțele mai mari de 200.000 Euro și pentru clienții care încheie contracte pe termen lung se pot negocia tarife mai mici decât cele prezentate mai sus.

Tarifele includ toate taxele și sumele solicitate de autorități (Registrul Comerțului, Cartea funciară, Poliție, ANAF, Evidența Populației etc) dar nu includ onorariile executorului judecătoresc, taxele de timbru judiciar și cauțiunile. La toate tarifele se adaugă TVA.

  • Tarife pentru serviciile de Identificare, sechestrare și recuperare bunuri

Tarifele pentru serviciile de identificare, sechestrare și recuperare bunuri vor fi negociate în funcție de particularitățile cazului, ținând cont de necesitatea efectuării de demersuri de identificare, starea bunului, locul unde se află, necesarul de personal specializat pentru operarea sau transportarea bunului, costurile de depozitare, pază etc.

  • Tarife pentru servicii de administrator sechestru

În exercitarea funcției de administrator sechestru prin administrarea de bunuri imobile producătoare de venituri (de exemplu exploatații agricole, hoteluri, clădiri de birouri), tariful standard este de 10  % din încasări.

În situațiile în care bunurile gestionate de administratorul sechestru nu sunt producătoare de venituri sau atribuțiile noastre se limitează la conservarea bunului, tarifele vor fi negociate în funcție de particularitățile cazului.

  • Tarife pentru verificări comerciale și prevenirea fraudelor

Verificările comerciale și obținerea de informații despre anumite afaceri și persoanele care le controlează este facturată în baza unor tarife fixe, negociate cu clientul în funcție de informațiile solicitate și de particularitățile afacerii vizate.